วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

มะลิวันแม่ วิธีทำมะลิซ้อนผ้าใยบัว ( Jasmine )

มะลิซ้อน
มะลิผ้าใยบัว สามารถทำได้หลายรูปแบบ  ขึ้นอยู่กับว่าต้องการให้เสมือนจริงแค่ไหน  มะลิที่ป้าจะถ่ายทอดให้ครั้งนี้ ต้องการโชว์กลีบตรงกลางด้วย กลีบตรงกลางแบบซ้อนกลีบ ไม่ได้ใช้ตุ้มสำลีเหมือนที่ส่วนใหญ่ทำกัน  ลองติดตามดูนะคะ (ป้าได้เพิ่มชื่อ blog ลงบนภาพ ทำให้ภาพขาดความสวยงามลง เพราะมีคนคัดลอกเอาไปเป็นผลงานของตัวเอง อันที่จริงป้ายินดีที่มีคนคัดลอกไปแต่ควรบอกที่มาด้วยจะขอบคุณมาก)

การเตรียมกลีบ  เตรียมกลีบทั้งหมด 4-5 ชั้น  กลีบมี 2 ขนาด  กลีบขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.2 ซม. กลีบขนาดใหญ่  1.5 ซม.

วิธีทำ  กลีบใหญ่พัน 3 รอบ  จะได้ 3 กลีบ ใน 1 ชั้นใช้ 6 กลีบ  ชั้นที่ 1-3 เข้ากลีบใหญ่  ชั้นที่ 4-5 ใช้กลีบเล็ก 

เมื่อหุ้มด้วยผ้าใยบัวสีขาวจะได้ดังรูปการเข้าดอก  ชั้นที่หนึ่ง นำลวดงอปลาย นำกลีบใหญ่ 2 มัด จำนวน 6 กลีบ มัดติดกับปลายลวด
ชั้นที่สอง นำกลีบใหญ่อีก 2 มัด จำนวน 6 กลับ  มัดสับหว่างกับชั้นแรก ชั้นที่่สาม  นำกลีบใหญ่อีก 2 มัด จำนวน 6 กลีบมามัดสับหว่างกับชั้นที่สอง

ชั้นที่สี่่  กลีบเล็ก 2 มัด จำนวน 6 กลีบ  มัดสับหว่างกับชั้นที่  3
ชั้นที่ห้า   จำนวน 3 มัด 6 กลีบ  วางให้ห่างเท่ากัน มัดเป็นชั้นสุดท้าย

นำผ้าใยบัวมาหุ้มก้านด้านบนทำเป็นตุ้ม  แล้วดึงกลีบชั้นที่ห้าขึ้นมาหุ้มแบบซ้อนกลีบแล้วดึงกลีบชั้นที่สี่ขึ้นมาหุ้มแบบซ้อนกลีบเช่นชั้นที่ห้าดึงกลีบชั้นที่ 3 , 2 , 1 ตามลำดับ จัดแต่งกลีบให้สับหว่างกับ  ดัดปลายกลีบให้พริ้วตามต้องการ


หากกลีบซ้อนไม่มากก็ตัดกลีบใหญ่ออก 1 ชั้น  

การดามโคนดอก  ตัดทิชชูเป็นแถบขนาดกว้าง 1.5  ซม. ทากาวที่ก้านแล้วนำทิชชูมาพัน พันทับด้วยผ้าใยบัวสีขาว
กลีบเลี้ยง  หากทำให้ง่ายก็ใช้กระดาษย่น หรือผ้า หรือดินปั้น หากต้องการใช้ความสามารถก็ใช้ผ้าใยบัว  โดยใช้ลวดพันรอบดินสอ 4 ครั้ง หุ้มด้วยผ้าสีเขียว  ทากาวที่ปลายกลีบ เมื่อแห้งแล้วใช้คีมบีบส่วนปลาย นำมาหุ้มโคนกลีบ
การทำดอกตูม ใช้กลีบขนาดกลีบชั้นที่สี่ของดอกบาน จำนวน 4 มัด นำมามัดเข้ากับก้าน 2 ชั้น แล้วใช้ผ้าใยบัวสีขาวพันด้านบนเป็นตุ้ม ดึงกลีบขึ้นมาหุ้มตุ้มแบบซ้อนกันจำนวน 2 ชั้น


 ใบ พันลวดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  3 ซม. ดึงดัดให้ได้ลักษณะใบที่ต้องการ ใส่เส้นกลางใบ หุ้มด้วยผ้าใยบัวสีเขียว  แล้วนำใบมาเข้ากับดอกเข้าใบเป็นคู่นำไปจัดเป็นช่อ หรือจัดลงภาชนะต่างๆ ที่ไม่ต้องมีลวดลายมากเพราะจะข่มตัวดอก นำไปกราบคุณแม่  คงได้เห็นรอยยิ้มจากท่านอย่างแน่นอน

4 ความคิดเห็น:

  1. มีคนคัดลอกไปในเวปอื่นป้าก็ยินดี แต่ขอความกรุณาช่วยบอกที่มาด้วย ไม่ใช่เอาไปเป็นผลงานของตัวเอง

    ตอบลบ
  2. มีคนคัดลอกไปในเวปอื่นป้าก็ยินดี แต่ขอความกรุณาช่วยบอกที่มาด้วย ไม่ใช่เอาไปเป็นผลงานของตัวเอง

    ตอบลบ
  3. ขอบคุณค่ะขอใช้ไปจัดกิจกรรมวันแม่ค่ะ

    ตอบลบ